Specjalista: Logopeda w Jarosławiu
mgr Izabela Roga

TERAPEUTA DZIECI
Neurologopeda, surdopedagog,
pedagog, oligofrenopedagog
Telefon: +48 697 869 735

Neurologopeda, logopeda, surdopedagog

Specjalizuje się w zajęciach terapeutycznych z dziećmi z opóźnionym rozwojem mowy, dziećmi z Autyzmem, z Zespołem Aspergera oraz Downa, niesłyszącymi, niepełnosprawnymi intelektualnie oraz z ryzyka dysleksji.
Absolwentka pedagogiki na Uniwersytecie Rzeszowskim, surdopedagogiki na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, logopedii i neurologopedii na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie.
Posiada specjalistyczny kurs z zakresu oligofrenopedagogiki, certyfikat z języka migowego oraz liczne inne szkolenia i warsztaty. Wiceprezes "Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju i Edukacji Dziecka Edu Iter", które prowadzi specjalistyczne zajęcia terapeutyczne dla dzieci, na terenie Rzeszowa.

Pomoc w zakresie:

  • Diagnoza i terapia zaburzeń mowy.
  • Korekta wad wymowy.
  • Stymulowanie rozwoju mowy.
  • Terapia opóżnionego i niezakończonego rozwoju mowy.
  • Terapia w afazji, alalii, oligofazji, niedosłuchu.
  • Wspomaganie rozwoju komunikacji u dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.
  • Terapia dysleksji.
  • Wspomaganie nauki czytania.

Czym zajmuje się logopeda?
Logopeda to terapeuta mowy i  języka. Logopeda zajmuje się diagnozą - oceną stanu rozwoju mowy i sprawnością narządów artykulacyjnych, stymulacją rozwoju mowy, terapią zaburzeń komunikacji oraz profilaktyką. Logopeda zajmuje się nie tylko korekcją wad wymowy. Pracuje z dziećmi dyslektycznymi (bądź zagrożonymi dysleksją), opóźnionym lub niezakończonym rozwojem mowy, różnymi problemami neurologicznymi, kształtowaniem mowy u osób głuchych zgodnie z ogólnymi zasadami logopedii: systematyczności, stopniowania trudności, utrwalania, indywidualizacji, aktywnego i świadomego udziału pacjenta w terapii logopedycznej. Pomaga przy problemach z komunikacją u ludzi w każdym wieku.

Kiedy do logopedy?
Jeśli twoje dziecko nie mówi, mówi niedbale, nie rozumie kierowanych do niego komunikatów lub jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące rozwoju mowy swojej pociechy skontaktuj się z logopedą, który oceni stan rozwoju mowy już na pierwszej wizycie. Do logopedy należy udać się również, gdy nieprawidłowość w mówieniu została zauważona przez lekarza pierwszego kontaktu, higienistkę szkolną, wychowawcę w szkolę lub w przedszkolu. Wizyta u logopedy jest ważna w okresie intensywnego rozwoju mowy dziecka. Warto spotkać się z logopedą w celu profilaktycznym, by zapobiegać wadom i zaburzeniom mowy. W terapii logopedycznej najważniejszy jest czas. Im wcześniej rozpoczniemy terapię, tym lepsze efekty możemy osiągnąć.

Co to jest terapia logopedyczna?
Terapia logopedyczna to cykl regularnych zajęć logopedycznych minimum raz w tygodniu oraz zaleconych ćwiczeń do wykonywania w domu. Zajęcia logopedyczne są ścisledostosowane do indywidualnych potrzeb każdego pacjenta. Rozwój mowy bardzo często zależy od stanu naszych emocji dlatego w pracy logopedy ważna jest miła i serdeczna atmosfera szacunku i troski o dobro pacjenta.


Powrót na stronę główną
#tagline: logopeda dla dzieci Jarosław, logopeda w jarosławiu, logopeda jarosław, dobry logopeda jarosław

Wykonanie: PrzemyslawGlab.pl – Copyright © 2016 CWRiE