Specjalista: Psycholog dziecięcy w Jarosławiu
mgr Lena
Hanusewicz-Chudy

TERAPEUTA DZIECI
Psycholog dziecięcy, oligofrenopedagog
Telefon: +48 796 649 418

Psycholog dziecięcy, oligofrenopedagog

Psycholog dziecięcy oraz oligofrenopedagog, 12-letnia praktyka w pracy z dziećmi niepełnosprawnymi i zdrowymi w zakresie diagnozy i terapii.
Realizator "Szkoły dla Rodziców i Wychowawców", terapeuta dzieci z zaburzeniami lękowymi i emocjonalnymi, specjalista z zakresu terapii krótkoterminowej, obejmuje opieką dzieci pozostające w Rodzinach Zastępczych na terenie powiatu jarosławskiego.

Pomoc w zakresie:

 • Diagnoza rozwoju psychoruchowego:
  • badanie ilorazu inteligencji, diagnoza uzdolnień i zainteresowań dziecka,
  • badanie zaburzeń emocjonalnych,
  • diagnoza niedostosowania społecznego,
  • diagnoza zaburzeń lękowych,
  • diagnoza relacji rodzinnych i postaw rodzicielskich.
 • Nieprawidłowości w rozwoju dziecka.
 • Lęk, wycofanie, nieśmiałość, nadpobudliwość, trudności z koncentracją uwagi.
 • Trudności adaptacyjne.
 • Trudności w nawiązywaniu kontaktów z rówieśnikami.
 • Trudności z radzeniem sobie ze złością, agresją.
 • Dolegliwości somatyczne, np. bóle brzucha, głowy, trudności ze snem, moczenie nocne.
 • Trudne sytuacje w rodzinie, rozwód rodziców, śmierć lub choroba kogoś bliskiego, wypadek.
 • Trudność z zaakceptowaniem nowej sytuacji rodzinnej, np. pojawienie się rodzeństwa, przeprowadzka, zmiana szkoły.
 • Wsparcie rodzica w procesie wychowawczym.
 • Warsztaty dla rodziców "Szkoła Dla Rodziców i Wychowawców" ("Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały, jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły").
 • Warsztaty dla dzieci z rodzin dotkniętych przemocą.
 • Warsztaty dla rodzin zastępczych i rodzin adopcyjnych.
 • Warsztaty dla rodziców dzieci niepełnosprawnych.


Powrót na stronę głównąWykonanie: PrzemyslawGlab.pl – Copyright © 2016 CWRiE